Hestehoven barnehage

Velkommen til Hestehoven Barnehage

Vi er en foreldreeid heldagsbarnehage fint beliggende i Vårsetergrenda i Lillehammer. Barnehagen har 24 plasser fra 0 til 6 år og består av en avdeling. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljøet er variert og frodig og gir mange muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Vi er en stabil voksen personalgruppe med lang erfaring med barn.

 

Barnehagens visjon

"Hestehoven barnehage - opplevelser gjennom lek, læring, mestring og glede"

 

For Hestehoven barnehage betyr det at barna skal møte voksne som er tilstede, lytter og lar seg inspirere.  Hver dag jobber vi for at barna skal få nye opplevelser, kunnskaper og erfaringer gjennom lek og læring i hverdagen.

 

Hestehoven Barnehage skal være et godt sted å være. Alle skal føle seg velkommen og godtatt i fellesskapet. Glede og humor  har en sentral plass i hverdagen. Vi har en kreativ profil, hvor vi ønsker at barnet skal få bruke hele seg og kunne uttrykke seg på mange forskjellige måter og på ulike arenaer.

 

Vi er mye ute og bruker nærområdet aktivt året rundt. 

 

Vår hjemmeside er statisk og oppdateres ikke så ofte. For jevnlige glimt fra hverdagen anbefaler vi at dere følger oss på facebook.

 

Vi følger Lillehammer kommune sin handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd, se handlingsplanen her.